O Radkovi

Laskavý průvodce na tvé cestě za sebepoznáním

Jmenuji se Radek Dobiáš a jsem průvodce na cestě sebepoznání. Pomáhám lidem najít cestu k sobě samému s pomocí terapeutického rozhovoru, pomocí asistované či vedené meditace a pomocí prožitků vlastního těla. 

Postupy, které při sezeních používám vychází především z mého vnímání klienta. Jde především o prožitky. Podle konkrétní potřeby klienta a po do hodě s ním je možné využít imaginace a analytické metody. Využívám poznatky od Carla Gustava Junga a Alfreda Adlera. Nejvíce však vycházím z vlastních prožitků a vhledů. Mým vzorem a učitelem je v tomto směru Pavel Špatenka a jeho jóga sebepoznání.

Mou vizí je, že více lidí bude žít vědomě, dokáže využívat vnitřního pozorovatele pro zjištění skutečného stavu věcí a dokáže rozlišovat prospěšnost a neprospěšnost svých postojů a činů.

Formální předpoklady

Nejsem certifikovaným psychoterapeutem a ani nesplňuji podmínky pro udělení certifikace. Jsem doktorem v technickém oboru.

Na vysoké škole jsem mnoho let přednášel a vedl cvičení. Postupně jsem se z role učitele dostal až do role průvodce  dospělých studentů dálkového studia.

Nejblíže psychologickému vzdělávání bylo mé manažerské studium MBA na Sheffield Hallam University ve Velké Británii. V jeho rámci jsem absolvoval kurzy vedení lidí, komunikace a personalistiky.

Absolvované kurzy

  • Škola sebepoznání – Pavel Špatenka
  • Meditační semináře
  • Sebepoznávací semináře
  • Komunikační kurzy
  • Manažerské kurzy
  • Vztahová akademie – psychologie vztahů, osobnosti, sebepoznání a  terapeutický výcvik (probíhá)